Organisering

Wing Orienteringsklubb er organisert i 5 ulike grupper der gruppelederne er medlemmer i styret.

Totalt er det ca. 25 tillitsvalgte i klubben.

Barne og ungdomsgruppa

Gruppa har fokus på rekruttering av barn og voksne til o-sporten. Det arrangeres nybegynnerkurs og oppfølgingskurs hvert år og ellers etter behov. Nybegynnerkurs arrangeres blant annet fra Vikåsen skole. Videre er klubbhuset vårt, Tømmerholt, utgangspunkt for mye av klubbens aktivitet. Utenom sesongen leies gymsal for vintertrening.

Arrangement og teknisk gruppe

Gruppa er ansvarlig for aktiviteter som tur-orientering, kartutvikling, kartsalg, VDG, arrangementsutvikling, materiell mm. Turorienteringsaktiviteten er en viktig aktivitet som tilbys med utgangspunkt i Strindamarka. Dette er et tilbud til hele byens befolkning og et viktig ledd i å få folk ut i skog og mark. Utvikling av kart er en stor og ressurskrevende oppgave for klubben. Dette arbeidet prioriteres fordi gode kart er en forutsetning for å drive godt i o-sporten.

Breddegruppa

Gruppa er ansvarlig for aktiviteter som favner hele klubben, åpent hus på Tømmerholt, klubbturer, salg av klubbtøy, Finn Fram dagen mv. Noe av aktiviteten overlapper naturlig nok med arrangement og teknisk gruppe.

Markeds- og mediagruppa

Gruppa er ansvarlig for PR-arbeidet i og for klubben og o-sporten generelt.
Medlemsbladet O-kontakt gis ut 4 ganger i året. Vår internettside wingok.no er et viktig kommunikasjonsmiddel både overfor egne medlemmer og verden for øvrig. Denne brukes svært aktivt.

Satsningsgruppa

Satsningsgruppa er ansvarlig for toppidretten i klubben.