Våre kart

Wing har ikke lenger trykte papirkart på «lager», men har disse digitalt og printer ut ved behov.

Skal du arrangere treninger eller løp på våre kart, kan du får utklipp av ønsket område som Ocad-fil eller PDF-fil. Kontakt Terje Midtbø på epost: terjem(a)ntnu.no.

Nedenfor ser du en oversikt over våre kart og når disse er oppdatert.

 

Malvikmarka

Våre kart i Malvikmarka er sentrert rundt Jervskogen skisenter og ble synfart til VM i 2010.  Stavsjøvfjellet lenger nord ble synfart til nordisk mesterskap i  1999.

Kartet over viser hele kartbasen vår. En del av dette området tilhører NTNU og Malvik IL:

Sprint-kart

Våre sprintbase er kompatibel med de andre klubbenes sprintbaser i Trondheim, og kan settes sammen for løp på tvers av klubbgrensene.

 

Strindamarka

Strindamarkabasen migreres for tiden fra Ocad til OpenOrienteering Mapper samtidig som at den oppgraderes til ISOM 2017. Per dags dato er Estenstadmarka (2015-2016) og Røstadmarka i OOM, mens resten er i Ocad.  Det er laget en sammenstilling av det nye og det gamle i Ocad.

 

Hangervåttan

Vårt kart, Hangervåttan på Byneset er revidert i løpet av  2018-2021. Kartet er utvidet med også å ta med område rundt Høstadmyra.

Oppdal

Vårt kart Kåsen er synfart 2015-2017 og ble utgitt til O-festivalen i 2017.  Det er også laget et sprintkart i østre del av området.