Trenerplan for 2022

Godt nytt o-år alle sammen!

Jeg jobber med å sette opp en trenerplan for 2022. Jeg ser for meg fire grupper (barn, ungdom, junior og senior), med tre trenere/hjelpere i hver gruppe. Trenerne i hver gruppe tar ansvar for å velge hvem som blir «hovedtrener» og å planlegge treninger for gruppa (veldig greit å være flere sammen om dette arbeidet). Fint om alle som har lyst til å være med som trener/tilrettelegger gir beskjed til meg om de er interessert. Da blir det lettere for meg å sette opp en oversikt basert på frivillighet 😉.
Send meg en SMS på mob. 40415636.
Hilsen Arne Inge