Årsmøte i Wing OK 2023

Dato, sted og tid: onsdag 15. mars 2023, kl. 18:30, NTNU Sem Sælands veg 9, IT-bygget rom 454, 4 etg.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest mandag 27. februar 2023. Saksforslag kan sendes til wing@wingok.no.

Fullstendig saksliste inkl. årsmelding, revidert regnskap, forslag og innkomne saker gjøres tilgjengelig senest en uke før årsmøtet

Med vennlig hilsen styret