Oppsummering fra O-ringen med 15 656 startende!

Morten oppsummer O-ringen:

Da er 5 års planlegging og en meget hektisk arrangementsuke i Sverige vel overstått. Det rapporteres at over 15 000 løpere har deltatt på ett eller flere løp på O-Ringen. O-løpere fra 42 nasjoner har fått bryne seg på utfordrende løyper i ulike o-disipliner. Det har vært arrangert konkurranser i skogsorientering, sprint orientering, o-stafett for ungdommer, presisjonsorientering, sykkelorientering, labyrintorientering og innendørsorientering.
Wing har bidratt på mange områder og her kommer en kort oppsummering:
  • Vi har hatt funksjonærer som har lagt løyper for skogsorientering og sykkelorientering. Vi har hatt to startteam som har stått opp grytidlig for å tilrettelegge starten for 2000 løpere. Vi har vært med å sette tidsrekord i kartpakking.
  • Vi har har hatt funksjonærer som har stått opp midt på natten for å være med på viltutdriving. Wing har deltatt i arbeidet med å sette ut over 200 poster hver dag, i tillegg til være med som postvakter under konkurransen. Det må også nevnes at klubben har lagt ned mange arbeidstimer i sekretariatet under konkurransen.
  • Vi har også vært med på bygge arenaer og O-Ringen torget i ukene før konkurransen.
Jeg hadde gleden av å være med starteamene de siste dagene.Her var ingenting overlatt til tilfeldighetene og både rigging og gjennomføring av startene gikk som smurt, utrolig profesjonellt gjennomført!
Jeg lar et bilde av «glada gubbar» fra «inskolningsbanene» beskrive stemningen blant funksjonærer og løpere på wingstartene! Stor takk til alle Wingere som har bidratt til at O-Ringen Åre kan skrives inn i historien som et vellykket arrangement sportslig sett. Flere tusen arbeidstimer er nedlagt. Tusen takk for hyggelig samvær og en fantastisk innsats for klubben og O-Ringen. Jeg håper dette blir et positivt minne for livet.