Årsmøte 2024 i Wing

Dato, sted og tid: Onsdag 13. mars 2024, kl. 19:00, NTNU Sem Sælands veg 9, IT-bygget rom 454, 4 etg.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest mandag 25. februar 2024. Saksforslag kan sendes til wing@wingok.no.

Fullstendig saksliste inkl. årsmelding, revidert regnskap, forslag og innkomne saker gjøres tilgjengelig senest en uke før årsmøtet

Med vennlig hilsen styret