Stor suksess med jubileumsløpene!

Med 222 startende på KM Sprint i sentrum, 486 på mellomdistansen lørdag og 442 på langdistansen på søndag så tør vi påstå at jubiluemløpene/KM-sprint/Tronheim Open ble en suksess! Vi høstet mange lovord, også fra ordføreren som avslutningsvis overrakte en pengegave til sportsklubben Wing på NOK 10.000,-. Sportsklubben ga pengene videre til o-klubben med det formål å bidra til en velfortjent jubileumsmarkering den 24.09.2024. Tusen takk for innsatsen til alle sammen som bidro og ikke minst til løpslederne Jostein og Lars!