Årsmøte i Wing OK 2022

Årsmøtet holdes onsdag 30. mars 2022, kl. 19, NTNU Sem Sælands veg 9, IT-bygget rom 454, 4 etg.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest mandag 14. mars 2022. Saksforslag kan sendes til wing@wingok.no.
Fullstendig saksliste inkl. årsmelding, revidert regnskap og innkomne saker gjøres tilgjengelig senest en uke før årsmøtet
Med vennlig hilsen styret