Årsmøte

Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet i Wing OK 2022 er sendt til medlemmene på epost. Hvis du ikke har fått den; send epost til wing@wingok.no eller sms til 48083025 (Kari).

Årsmøtet holdes onsdag 30. mars kl 19-21:30. Sted: NTNU Gløshaugen, Sem Sælands veg 9, IT-bygget rom 454, 4 etg. Continue reading

Årsmøte i Wing OK 2022

Årsmøtet holdes onsdag 30. mars 2022, kl. 19, NTNU Sem Sælands veg 9, IT-bygget rom 454, 4 etg.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest mandag 14. mars 2022. Saksforslag kan sendes til wing@wingok.no.
Fullstendig saksliste inkl. årsmelding, revidert regnskap og innkomne saker gjøres tilgjengelig senest en uke før årsmøtet
Med vennlig hilsen styret

Meldepost sommer 2021

Wing venner!
Vi i Wing har hatt en aktiv vår til tross for omfattende smittevernregler. Gledelig at så mange rekrutter var med på O-skolen, og at mange i alle aldersgrupper er å se på treningene. Det høres også begeistring fra de som deltar på onsdagsintervaller. De er pumpa, men blide! En god mulighet der altså til å komme seg i sommerform.
Turorientering er blitt veldig populært, noe som er bra for O-sporten og klubben vår. Det er blitt behov for å lage enda flere konvolutter. Nye aktive fører til en god del flere henvendelser i uken, noe som også har gjort tur-O-gruppa til en aldri så liten redaksjon.
Dessverre er det blitt flere avlyste arrangementer for oss og andre klubber som følge av koronareglene. Barn over O-skole og juniorer har ikke hatt samlinger eller sosiale arrangementer, noe vi vil rette på så snart det er mulig. Sommeravslutningen og Camp Tømmerholt kan dessverre heller ikke gå som planlagt på grunn av smittevernreglene. Dette er noe mange har sett fram til, derfor vil vi gjennomføre lignende arrangement når det lar seg gjøre, enten i august eller seinere på høsten.

Vi vet vi vil se lysere tider snart, og har god tro på at høsten kan bli mer «gammel lik seg». Inntil videre ønsker vi alle en riktig fin sommer!
PS! det er ikke nødvendig å ta sommerferie fra O-aktivitet. Følg med på Spond og Eventor for å fange opp treninger og løp.

Hilsen styret