Innkalling til årsmøte i Wing Orienteringsklubb 2023

Styret viser til varsel om årsmøte av 13. februar i Spond og på hjemmesiden.
Årsmøtet holdes onsdag 15. mars kl 18:30-21:00. Sted: NTNU Gløshaugen, Sem Sælands veg 7, 7034 Trondheim, IT-bygget rom 454, 4 etg. Inngang via IT-syd (ved auditorium F1).

Saksliste
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
Sak 2: Velge dirigent
Sak 3: Velge protokollfører
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne forretningsorden
Sak 6: Godkjenne innkallingen
Sak 7: Godkjenne sakslisten
Sak 8: Behandle årsmeldingen for 2022
Sak 9: Behandle:
Sak 9.1 regnskap
Sak 9.2 styrets økonomiske beretning
Sak 9.3 kontrollutvalgets beretning
Sak 10: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til styret
Sak 11: Behandle endringer i lov for Wing orienteringsklubb
Sak 12: Vedta budsjett
Sak 13: Valg:
13.1 Styre:
– leder
– nestleder
– styremedlemmer
– varamedlem
13.2 Kontrollutvalg:
– leder
– medlemmer
– varamedlem
13.3 Representanter til ting og møter der vi har representasjonsrett, eller gi fullmakt til styret
13.4 Valgkomité:
– leder
– medlemmer
– varamedlemmer

Saksdokumenter kan leses av klubbens medlemmer via lenke i Spond (tilsvarende innlegg).

Dette presenteres/gjøres tilgjengelig i møtet:
Valgkomiteens innstilling til styre og kontrollkomite
Valgkomiteens forslag til representasjonsfullmakt
Styrets innstilling til valgkomite

Ved spørsmål om årsmøtet kontakt oss på wing@wingok.no , eller
tlf: 48083025 Kari Tønset Guttvik (leder)
tlf: 41462468 Morten Strand (nestleder)

Velkommen til årsmøte

vennlig hilsen
styret