NM-uka 2020 – vel blåst!

Wing har sammen med medarrangørene Malvik og Freidig gjennomført en prikkfri NM-uke i Mostadmark.

Årets NM-uke har vært svært krevende å både planlegge og å gjennomføre. Koronasituasjonen har ført til at arrangørene har måttet kaste om på planene flere ganger. Det var lenge uklart hvilke rammer og begrensninger smitterestriksjonene ville sette for arrangementene.

Til tross for den vanskelige opptakten og det faktum at smitterestriksjonene satte et tak på 200 personer på arenaen, ble mesterskapet gjennomført i god stil – og med et større antall deltakere enn de foregående mesterskapene.

Mange Wing-medlemmer har bidratt med store og små oppgaver. Klubben har hatt nøkkelpersoner i sving både når det gjelder kart og løyper, teknisk gjennomføring og arenaansvar. Morten Strand har representert klubben i hovedkomiteen, og har sammen med mange andre lagt ned en stor arbeidsinnsats. En stor takk til alle som har bidratt som ansvarlige, som funksjonærer og som dugnadshjelp!

 

Rammene rundt NM ble litt amputert ettersom det hverken var publikum, publikumsløp eller den tradisjonelle banketten i år. Sportslig var imidlertid NM en suksess, med gode tilbakemeldinger fra både løpere og Orienteringsforbundet.

Det er positivt at Wing også deltok med løpere, med Petter Andreas Lona og August Hopstad Nykvist i H17-18 på mellomdistansen, og i herrestafetten sammen med Asbjørn Midtbø. August ble nr 37 og Petter nr 48 på mellomdistansen, mens det dessverre ble disk i stafetten.

Det er også på plass å gratulere Freidig etter flere imponerende resultater og mange NM-medaljer. Det er inspirerende med et så høyt sportslig nivå i O-miljøet i Trondheim.

 

Se hjemmesiden til NM for resultater, bilder og mer informasjon HER

Informasjon om aktiviteter og korona-situasjonen

Som alle vet er idrettsaktiviteter sterkt berørt av korona-situasjonen. Alle konkurranser og fellestreninger i Wing er avlyst inntil videre.

Norges Orienteringsforbund har sendt ut følgende informasjon til alle klubbene:

Vi er inne i en ekstremsituasjon, som verden ikke har opplevd maken til i fredstid. Vi må derfor ta inn over oss at hvert enkelt menneske og hver enkelt organisasjon har ansvar for å bidra til å hindre spredning av smitte. Dette medfører nødvendigvis sterk innskrenkning i handle- og bevegelsfriheten.

Alle enkeltpersoner og organisasjonsledd skal følge helsemyndighetenes pålegg og anbefalinger! NIF har i tillegg til sin informasjon om corona-viruset, presisert at egenorganiserte aktiviteter ikke må stride mot helsemyndighetenes vedtak.

Folkehelseinstituttet (FHI) sier samtidig at fysisk aktivitet er bra for helsa, og anbefaler alle å være i aktivitet innenfor de rammer som er satt av smittevernhensyn. Se følgende sitater fra FHI:

  • «Barn og unge anbefales å være moderat til hardt fysisk aktive i minst 60 minutter om dagen.»
  • «Fysisk aktivitet og sunt kosthold påvirker både psykisk og fysisk helse.»
  • «Ved å øke nivået av fysisk aktivitet i befolkningen kan det således være mulig å forbedre helse.»

NOFs anbefalinger
NOF anbefaler derfor at klubbene iverksetter og opprettholder sine tilbud knyttet til egenorganisert aktivitet, med flere begrensende tilpasninger for å hindre spredning av smitte.

Tur-orientering
Klubbene fortsetter tilrettelegging og annonsering av aktiviteter som er basert på egenorganisert utøvelse. Tur-orientering kan utøves alene eller som familieaktivitet. Ved all organisering, salg av konvolutter, utplassering av poster og utøvelse av aktiviteten SKAL myndighetenes pålegg om smittevern overholdes. Det SKAL tilrettelegges for berøringsfri registrering på postene. Klubbene bes fjerne klippetenger og stifteklemmer fra postene. Klubbene oppfordres til å legge til rette for økt bruk av digitale kart.
All publisering av aktiviteten skal inneholde informasjon om viktigheten av å overholde myndighetenes pålegg om smittevern, og den enkeltes plikt til å unngå smittespredning!

Stolpejakt
Klubbene fortsetter tilrettelegging og annonsering av aktiviteter som er basert på egenorganisert utøvelse. Stolpejakt kan utøves alene eller som familieaktivitet. Ved all organisering, distribusjon av kart, utplassering av stolper og utøvelse av aktiviteten SKAL myndighetenes pålegg til smittevern overholdes.
All publisering av aktiviteten skal inneholde informasjon om viktigheten av å overholde myndighetenes pålegg om smittevern, og den enkeltes plikt til å unngå smittespredning!

Egenorganisert trening
Alle fellestreninger er avlyst inntil ny beskjed gis fra NOF sentralt. Klubbene kan legge ut sine o-tekniske økter på nett for individuell nedlasting og utskrift, og ikke minst individuell gjennomføring. Ved utøvelse av aktiviteten SKAL myndighetenes pålegg til smittevern overholdes. Det skal ikke utplasseres stemplingsenheter, og utøverne skal ikke berøre postskjermene. Det gjennomføres derfor heller ingen felles oppvarming, ingen utveksling av veivalg og strekktider som medfører fysisk kontakt mellom mennesker. Reise til og fra trening må også utføres iht råd fra helsemyndighetene.
All publisering av aktiviteten skal inneholde informasjon om viktigheten av å overholde myndighetenes pålegg om smittevern, og den enkeltes plikt til å unngå smittespredning!

Konkurranser
Alle tradisjonelle konkurranser er avlyst inntil ny beskjed gis fra NOF sentralt.
Enn så lenge gjelder myndighetenes pålegg fram til 26. mars. Med de signaler som gis i media, er det overveiende sannsynlig at perioden med restriksjoner vil bli forlenget utover nevnte dato. Men det er utenfor NOFs beslutningsmyndighet.

Ovennevnte aktiviteter vil ved gjennomføring som beskrevet dessuten fjerne belastning fra mer tradisjonelle turstier og utfartssteder. Ved å opprettholde ovennevnte aktiviteter innen de gitte begrensninger, gir o-idretten sitt bidrag til økt aktivitet, bedre folkehelse og redusert smittespredning.

Bli med på Wing-tur til Oppdal 2 dagers

Sportklubben Freidig arrangerer Oppdal 2 dagers 22. og 23. juni, mellomdistanse begge dager. Løpene er for alle klasser, og for alle nivåer.

Løpene går i samme terreng som under O-festivalen i 2018 og Midt-Norsk mesterskap i fjor, med andre ord i et flott terreng.

Wing har reservert overnatting på Langklopp fjellgård. Små og store wingere er velkommen til å være med på en hyggelig orienteringshelg i Oppdal. Vi trenger oversikt over hvor mange som ønsker overnatting på Langklopp.

Meld interesse her. Det er mulig å reise opp på fredag kveld, for dem som ønsker det.

Overnattingen koster 250 kroner per person, per natt. Det er også mulig å få servert frokost, mot et tillegg i prisen.

Påmelding til selve løpene skjer i Eventor (eventor.orientering.no). Ordinær påmeldingsfrist er onsdag 19. juni kl 23.59.

Bli med, da!