Wing4er

Wing4er er wing sine årlige klubbkarusell og består av fire mandagsløp; to om våren, og to om høsten.  Ett av løpene er vanligvis klubbemesterskapet som arrangeres fra Tømmerholt nært St.Hans.  Da griller vi og koser oss etter løpet.

Regler for poengberegning

  • Vinner får100 poeng
  • De resterende løperne får poengsummen beregnet ut ifra vinnertiden. 20 % bak = 80 poeng osv.
  • Fullført løp gir minimum 25 poeng
  • Arrangører får 75 poeng
  • Poeng avrundes til hele tall.

Resultater

2020

2019

2018