Kart til trening

Wing er part i avtalen mellom Trondheimsklubbene om å fritt bruke hverandres kart til trening og treningsløp (avtalen gjelder også Melhus og Frol IL). Kontakt kartansvarlige i din klubb for å få tilsendt filer for disse kartene.

Skoler får også fri tilgang til våre kart til bruk i undervisning og kroppsøving. Kontakt vår kartansvarlig for dette.