Klubben

Sportsklubben Wing, stiftet i 1924, er i dag organisert som et allianseidrettslag med Wing Orienteringsklubb som en av flere klubber. Wing OK har en positiv utvikling og et høyt aktivitetsnivå blant klubbens 200 medlemmer.

Vi innehar stor ekspertise innen kartframstilling og en bred arrangementsteknisk erfaring.

Wing OK har medlemmer fra hele Trondheim, men har hovednedslagsfelt i de delene av byen som har naturlig tilknytning til Strindamarka.

Wing Orienteringsklubb skal:

  • bidra til utbredelse av o-sporten som en tøff, morsom og krevende idrett
  • være en aktiv bidragsyter i utvikling av orienteringssporten til en stor idrett
  • legge forholdene til rette og bidra til at o-løpere skal kunne utvikle seg til verdenstoppen
  • være den ledende o-klubben nord for Dovre
  • arbeide aktivt for å rekruttere barn og ungdom til idretten
  • bidra til at mennesker bruker skogen og o-sporten til personlig trening og rekreasjon