Endringer i SPOND

Wing OK går over fra SPOND til SPOND CLUB. Dette medfører at alle medlemmer må registrere seg i ny løsning. Den nye løsningen vil også bli klubbens mye medlemsregister, slik at om du melder den inn her blir du også innmeldt som medlem i klubben. Om du var registrert som medlem i 2020 ligger du allerede inne i basen, men koble deg gjerne opp via Spond appen, slik at du får full kontroll på treninger og aktiviteter. For de som er SPOND-bruker fra før, er det bare i laste inn ny gruppe med gruppekode, BNTWX.

Spond er delt inn i 5 brukergrupper:

O-skole
Rekrutt 8-12
Ungdom 13-16
Junior 17-20
Senior 21-99

Når du er innmeldt blir du satt i den gruppen du tilhører og får oversikt over treningene og arrangemetene tilhørende din gruppe.

Vi har gått igjennom alle innlagte medlemmer, og lagt dere inn i den gruppen vi tror dere passer. Meld gjerne ifra om du er kommet i feil gruppe. (sms til mob: 40415636) Om det er noen som vil være «passive» medlemmer, og som ikke vil benytte spond er dette helt greit.

Medlemspriser 2021:

• Barn: kr. 100,-
• Voksne: kr. 150,-
• Støttemedlemskap: kr. 100,-

Alle aktiviteter og treninger vil kun bli annonsert i detalj på vår nye SPOND CLUB løsning, men en mer generell infomasjon ligger på sesongplanen, her og treningsplanen her. Til info starter vi vår-treningene på mandag 12.april, se SPOND.

Innmelding via link:
group.spond.com/BNTWX
Gruppekoden er: BNTWX