Hovedløpsprosjektet i Sør-Trøndelag, kveldssamling nr 1

Hovedløpsprosjektet i Sør-Trøndelag inviterer til kveldssamling nr 1 for kretsens 13–16-åringer. (2009-2006)
Tid: onsdag 26. januar klokka 18:00 ~ 20:30
Sted: Heimdal Videregående Skole – utenfor hovedinngangen på østsiden av skolen
Program
18:00: Felles oppvarming ute, rolig løping cirka 30 minutter.
18:40: Uoffisielt kretsmesterskap i 3D-orientering inne på skolen.
19:30: Informasjon om Hovedløpet, O-landsleiren og hovedløpsprosjektet 2022. Quiz og enkel
pizza-servering Alle tar med egen drikke.
20:30: Avslutning.
 
Påmelding innen mandag 24. januar kl 23:59 i Eventor
 
Husk info og påmelding her: