Wing OK arrangerer kveldssamlig i hovedløpsprosjektet i STOK

Hovedløpsprosjektet i Sør-Trøndelag inviterer til kveldssamling nr 2 for kretsens 13–16-åringer (2009-2006) den 2.mars.
Info og påmelding på eventor. Her