Varsel om årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Wing OK.
Årsmøtet avholdes onsdag 26/2-2020 kl. 19:00 på IT-bygget NTNU, rom 454, Sem Sælands veg 9 Gløshaugen.
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 10/2 til wing@wingok.no.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Saksdokumenter blir sendt på e-post.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret