Gratis busstur til O-ringen i Uppsala 2022

Alle som har lyst eller som er nysgjerrig på å delta som funksjonær på O-ringen i Åre 2023 inviteres til å bli med på gratis 3-dagers studietur til O-ringen i Uppsala i sommer.
Denne turen er for deg som vil oppleve O-ringen i Uppsala og lære mer om O-ringen i Åre 2023. Turen arrangeres av O-Ringen Åre. Vi har satt opp en buss som går fra Trondheim 25/7 via Åre og Østersund. Retur er 27/7. Det blir overnatting i Uppsala på Fyreslund.

    • Studietur til O-Ringen

Det blir en kort orientering etter Wings årsmøte om hva klubben kan bidra med på O-ringen.

Vi trenger blant annet funksjonærer til start og postarbeid. Se forøvrig: Funksjonær O-ringen Åre 2023

Varsel om årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Wing OK.
Årsmøtet avholdes onsdag 26/2-2020 kl. 19:00 på IT-bygget NTNU, rom 454, Sem Sælands veg 9 Gløshaugen.
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 10/2 til wing@wingok.no.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Saksdokumenter blir sendt på e-post.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

Bli med på inspirasjonstur til O-Ringen i Uppsala

Bli med å opplev O-Ringen ett år før vi selv er arrangør. Muligheter for å delta på løp, få innblikk i arrangement og oppleve O-Ringen stemningen.
Fellestur med buss og overnatting på vandrerhjem i Uppsala.
Foreløpig program
Onsdag 22. juli
• Avreise tidlig morgen fra Levanger. Buss kjører Stjørdal –
Åre – Østersund for påstigning.
• Ankomst Uppsala på ettermiddagen.
Innlosjering og tur til camping /O-Ringentorget (Aktivitetsdag)
Torsdag 23. juli
Besøk arena / o-løp. Man benytter lokal buss/O-Ringen-busser for transport t/r arena.
Fredag 24. juli
• Besøk arena / o-løp
• Retur etter løp ca kl. 15.00
• Ankomst Trøndelag natt til lørdag
Bosted: http://hotellcentralstation.se/
Her er det booket rom med 2-4 senger. Frokost på vandrerhjemmet.
Kostnad
Busstransport t/r Uppsala betales av O-Ringen. Overnatting og kostnader ved opphold betales av den enkelte. Avhengig av type rom vil kostnad pr natt pr. person være omlag kr 350 – 450,- . Rom betales av den enkelte direkte til overnattingsstedet.
Altså en rimelig tur!!
Påmelding
Det forutsettes et deltagerantall på minimum 25 personer for gjennomføring av opplegget.
Bindende påmelding innen 1. mars.
Påmelding skjer til:
funktionar2021@oringen.se
Ved spørsmål kontakt Jakob Haugen jakob.haugen@oringen.se, +47 99232533
Velkommen til en lærerik og trivelig tur!

Har du lyst å gjøre en viktig jobb for klubben?

Ildsjel

Wing skal snart ha årsmøte. En av de viktige sakene som skal behandles der er valg. Er det noen som ikke sitter i styret i dag som har lyst til å ta en rolle i idrettslaget vårt som er «Klubben i mitt hjerte»? Nå har du muligheten til å melde deg sjøl. Og her er ikke orienteringskunnskapen det som er viktig, men organisasjons- og lederkunnskap. 

Hva vil du i tilfelle bidra med?

  1. Styre
  2. Kvalitetssikring (kontrollutvalg)

I tillegg trenger klubben alltid påfyll på ressurser i de ulike aktivitetsgruppene.

Kontrollutvalget er nytt og erstatter revisor. Dette ble vedtatt på idrettstinget i 2019.

Oppgavene til kontrollutvalget er som følger:

Ǥ 21 Kontrollutvalg

(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:

  • a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.  
  • b) Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.
  • c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
  • d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.
  • e) [Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.]

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.»

Som dere ser så er dette en større oppgave enn rollen som revisor. Oppgaven gir godt innsyn i klubbens drift og gir mulighet for å påvirke, og er viktig i kvalitetssikringa av idrettslaget.

Gi beskjed til valgkomiteens leder

Anne-Lise Bratsberg (albrats@online.no) om du har lyst på en rolle i idrettslaget!

mvh

Anne-Lise Bratsberg

på vegne av valgkomiteen

Klubbmøte NM-uka og O-Ringen

Wing OK ønsker alle medlemmer, foreldre og støttespillere velkommen til informasjonsmøte om O-NM-uka 2020 og O-Ringen 2021, hvor klubben er medarrangør. Neste år i september arrangerer klubben NM-uka sammen Freidig og Malvik IL i Mostadmarka. I 2021 krysser vi grensa og drar til Åre for å arrangere O-Ringen sammen med et 20-talls norske og svenske idrettslag fra Midt-Norge og Jämtland og Herjedalen. Planleggingen av arrangementene er kommet langt og de viktigste nøkkelrollene i løpsorganisasjonene er besatt. Vi begynner nå den viktige jobben med å rekruttere funksjonærer til løpsdagene og håper at klubben stiller helhjertet opp.

Møtetidspunkt og sted: onsdag 30. oktober kl. 19.00, NINA-huset, Høgskoleringen 9

Vel møtt til klubbmøte!