Årsmøte

Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet i Wing OK 2022 er sendt til medlemmene på epost. Hvis du ikke har fått den; send epost til wing@wingok.no eller sms til 48083025 (Kari).

Årsmøtet holdes onsdag 30. mars kl 19-21:30. Sted: NTNU Gløshaugen, Sem Sælands veg 9, IT-bygget rom 454, 4 etg.

Saksliste:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
Sak 2: Velge dirigent
Sak 3: Velge protokollfører
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne forretningsorden
Sak 6: Godkjenne innkallingen
Sak 7: Godkjenne sakslisten
Sak 8: Behandle årsmeldingen for 2021
Sak 9: Behandle:
Sak 9.1 regnskap
Sak 9.2 styrets økonomiske beretning
Sak 9.3 kontrollutvalgets beretning
Sak 10: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til styret
Sak 11: Vedta budsjett
Sak 12: Behandle organisasjonsplan
Sak 13: Valg:
13.1 Styre:
– leder
– nestleder
– styremedlemmer
– varamedlem
13.2 Kontrollutvalg:
– leder
– medlemmer
– varamedlem
13.3 Representanter til ting og møter der vi har representasjonsrett, eller gi fullmakt til styret
13.4 Valgkomité:
– leder
– medlemmer
– varamedlemer

Saksdokumenter gjøres tilgjengelig med epost / ved henvendelse

Velkommen til årsmøte

vennlig hilsen
styret